0908030404 [email protected]
Hiến Máu Nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và hiến máu dự bị (HMDB).

Read More
0908030404
chat-active-icon