0908030404 [email protected]

Chiến lược kinh doanh của Bảo Vệ Nam Hải Sơn xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Với ba trụ cột phát triển: Kinh tế – Môi trường – Xã hội, Bảo Vệ Nam Hải Sơn đã đạt được Mục Tiêu Kinh Doanh, Bảo Vệ Danh Tiếng và Duy Trì Thành Công Bền Vững.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

  • Chất lượng, uy tín, an toàn.
  • Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất.
  • Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
  • Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống.

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

  • Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
  • Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tạo cơ hôi thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ mội trường vì thế hệ tương lai.

DSC_2808
DSC_2793
DSC_2709
DSC_2645
nam hai son 1
0908030404
chat-active-icon