ĐÀO TẠO

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Nam Hải Sơn liên kết đào tạo với các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công An huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp do trường Đại học An ninh đào tạo 

Đọc thêm ...

Cách ghi sổ trực - sổ tuần tra

Cách ghi sổ trực - sổ tuần tra
Ghi đầy đủ diễn biến tình hình của ca trực, chi tiết rõ ràng, dễ hiểu chính xác.

Đọc thêm ...

Chủ nghĩa Mac - Lenin

Chủ nghĩa Mac - Lenin
Chủ nghĩa Mac – Lênin đươc cấu thành từ 3 bộ phận: Triết học Mac – Lênin, chủ ...

Đọc thêm ...