Tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Một số tin ảnh ghi lại trong quá trình tập huấn phòng cháy chữa cháy dành cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp - công ty bảo vệ Nam Hải Sơn.

Trở lại