Hiến máu nhân đạo

Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và hiến máu dự bị (HMDB).

Trở lại